Το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) είναι μια σύγχρονη θεραπευτική μέθοδος με παγκόσμια αναγνώριση και αποτελεί μέρος της λεγόμενης βιολογικής θεραπείας. Εισήχθη στην ιατρική πρακτική τη δεκαετία του 1950 και σήμερα χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της ιατρικής.

Διάβασε περισσότερα